fbpx

生產管理

Khóa học cơ bản dành cho cấp Giám đốc người Việt – Quản lý mục tiêu – Phiên bản tiếng Việt

Thông qua chuỗi khóa học này có thể giúp cho giai đoạn đầu của cấp Giám đốc người Việt nắm rõ yếu tố quản lý cơ bản, vận dụng các công cụ chính để quản lý công việc, dẫn dắt nhóm tạo ra hiệu suất cao, là khóa học quan trọng không thể thiếu để đào tạo Giám đốc người Việt chuyên nghiệp.

Khóa học cơ bản dành cho cấp Giám đốc người Việt – Yếu tố quản lý – Phiên bản tiếng Việt

Làm sao để các nhân tài tiềm năng của doanh nghiệp bạn tại Việt Nam khi mới bắt đầu là có được một khái niệm cơ bản về quản lý và cách làm đúng đắn và vững chắc, điều này liên quan đến tương lai thành viên đó và nhóm của thành viên đó quản lý có được một biểu hiện mang hiệu suất cao, giảm thiểu thất bại, và là bước ngoặt quan trọng để hỗ trợ doanh nghiệp bạn tiến bước.

課長専属 基礎生産管理能力アップ! 第一段階ベドナム語バージョン

ベドナムでパーフェクトなプロフェショナル生産管理基礎トレーニングコースを探すのは、極めて少ないと言えます。当コースは実践的な生産活動とチームメンバーを理解し、生産管理の問題に効果的に対応し、チームの能力を確立して生産管理のパフォーマンスを向上させることを目的としています。

error: Content is protected !!