fbpx

management

OKR 工作坊 – 企業執行實務與演練

OKR 的精隨在於一個新的 Mindset,一個不同於舊有績效管理的企業文化。如果只想透過更改工具的使用來養成新的組織慣性,是非常不容易的。有些公司遇到這種情形,不僅沒有從源頭去調整,反而去找 OKR 的軟體,期望透過新世代軟體讓 OKR 成果可以有效展現。

Khóa học cơ bản dành cho cấp Giám đốc người Việt – Quản lý mục tiêu – Phiên bản tiếng Việt

Thông qua chuỗi khóa học này có thể giúp cho giai đoạn đầu của cấp Giám đốc người Việt nắm rõ yếu tố quản lý cơ bản, vận dụng các công cụ chính để quản lý công việc, dẫn dắt nhóm tạo ra hiệu suất cao, là khóa học quan trọng không thể thiếu để đào tạo Giám đốc người Việt chuyên nghiệp.

error: Content is protected !!