fbpx

Archives: e-Courses

hướng dẫn công việc Quản lý đội nhóm 團隊管理

Hướng dẫn công việc 作業指導 e-Course

課程主題:Quản lý đội nhóm 團隊管理課程名稱:你的部屬不會做? – 作業指導篇課程時數:40 minChủ đề khoá học: Quản lý đội nhómTên khoá học: Cấp dưới của bạn không biết làm? – Phần hướng dẫn công việcSố giờ học: 40 phútChỉ ra mối quan hệ giữa đào tạo cấp dưới và hướng dẫn công việc.

UP TECH eHR Interface Demo

透過上面影片,簡介課程的優點,特色。加上文字敘述如: 本課程總共 2:44。越南文版,介紹 100% 符合越南勞動法令,社保,所得稅的 薪資考勤系統的越南語界面。另外有進階版介紹操作與函數。 本課程為免費註冊課程,須註冊後才能閱讀其他內容。

2020 越南 會計 報稅

2020 越南會計報稅實務 06 – 數位課程

2020年6月份 更新的『個人所得稅』與『增值稅延期繳納』特別解析說明,以利企業與會計人員正確與順利操作。 課程閱讀時間 38 分鐘。 費用(未含稅)VND 400,000 或USD 18 或TWD 500 贈專屬 Q&A 兩次,須先列出問題 10 題以內。 如無法透過 Paypal 付款,請洽線上客服人員協助其他方式付款。 LINE 線上客服:https://line.me/R/ti/p/%40ygg6405h FB 客服專區: m.me/yourvnbiz

error: Content is protected !!