fbpx
hướng dẫn công việc Quản lý đội nhóm 團隊管理

Hướng dẫn công việc 作業指導 e-Course

Current Status
Not Enrolled
Price
$47.5
Get Started
or

課程主題:Quản lý đội nhóm 團隊管理
課程名稱:你的部屬不會做? – 作業指導篇
課程時數:40 min
Chủ đề khoá học: Quản lý đội nhóm
Tên khoá học: Cấp dưới của bạn không biết làm? – Phần hướng dẫn công việc
Số giờ học: 40 phút
Chỉ ra mối quan hệ giữa đào tạo cấp dưới và hướng dẫn công việc.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: