fbpx
hướng dẫn công việc Quản lý đội nhóm 團隊管理

Hướng dẫn công việc – 作業指導篇

Quản lý đội nhóm – Phần hướng dẫn công việc
團隊管理 – 作業指導篇

課程主題:Quản lý đội nhóm – 團隊管理

課程名稱:你的部屬不會做? – 作業指導篇

課程時數:40 min
課程說明:第一線主管在管理部屬時,若發現部屬因作業能力不足而做不好時,透過作業指導篇,能對部屬實施有效的作業指導。
課程目標:
1.指出部屬培育與作業指導的關係。
2.指出作業指導的前置準備事項。
3.分辨作業指導四階段法的程序與要領。
4.列舉工作指導在工作職場的應用方法。

Chủ đề khoá học: Quản lý đội nhóm

Tên khoá học: Cấp dưới của bạn không biết làm? – Phần hướng dẫn công việc

Số giờ học: 40 phút
Mô tả khóa học: khi chủ quản tuyến đầu quản lý cấp dưới, nếu thấy cấp dưới làm không tốt do không đủ năng lực làm việc thì có thể thực hiện hướng dẫn công việc một cách hiệu quả cho cấp dưới thông qua phần hướng dẫn công việc.

Mục tiêu khoá học

  1. Chỉ ra mối quan hệ giữa đào tạo cấp dưới và hướng dẫn công việc.
  2. Chỉ ra những việc cần chuẩn bị trước khi hướng dẫn công việc
  3. Các yếu tố chính và trình tự của phương pháp phân biệt 4 giai đoạn hướng dẫn công việc
  4. Nêu ra phương pháp ứng dụng hướng dẫn công việc tại nơi làm việc

Fee for one single user, one year authority(without VAT)
VND 1,100,000 or
USD 47.5
or
TWD 1,350

以上為個人使用一年價格,企業團體費用須另行報價

線上客服專區:

越南中文或越南文電話窗口:+84962343690
台灣客服專線:+886-02-77099007#777

請點擊下方連結報名:

Leave a Reply

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: